Elsa H

Göteborg AB

Sida 2 av 2

Samarbete med Hjärtliv

Vi inleder nu ett samarbete med Hjärtliv AB kring HLR-utbildningar 🙂

Välkommen

Vi välkomnar vår nya medarbetare Håkan Lindqvist 🙂

Sjuksköterskor för ambulansuppdrag.

Har du specialistutbildning som ambulanssjuksköterska eller inom Anestesi/IVA och vill testa bra och välbetalda uppdrag inom ambulansen?

Hör av dig – vi har uppdragen 🙂

Många nya platser inom yrkeshögskolan

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2019.

Med de beslut som myndigheten presenterar idag tas det andra stora steget i den historiska expansionen av yrkeshögskolan. Till 2022 kommer antalet årsplatser öka med ca 45 procent, från ca 30 000 till 44 000 årsplatser. Antalet studerande förväntas växa från dagens 50 000 till 70 000 studerande.

Källa: https://www.myh.se/

HLR-instruktörer

Idag har vi dammat av våra HLR-kunskaper. Det är lite skillnad från Ambulansen trots allt :-). Tack Daniel

Nytt namn och ny hemsida

Nu har Säröhälsan bytt namn till Elsa 🙂

Verksamheten fortsätter att växa och inriktningen mot vårdutbildningar och prehospital utbildning & bemanning ligger kvar.

Nyare inlägg »

© 2020 Elsa H

Tema av Anders NorenUpp ↑